Welke types corporate events bestaan er?

Welke types corporate events bestaan er?

De evenementensector blijft zich jaar na jaar verder ontwikkelen. Er wordt door bedrijven uit alle sectoren namelijk steeds meer geld geïnvesteerd in de organisatie van meetings en (corporate) events. In deze digitale tijden groeit dan ook het belang van het bieden van een speciale ervaring aan uw cliënteel. Dit kan het best via een uniek bedrijfsevenement in het juiste kader en de gepaste sfeer.

Maar wat verstaan we nu precies onder corporate events? Welke types bedrijfsevenementen kunnen we onderscheiden? Wij lichten ze alvast graag voor u toe.

Seminaries en conferenties

De koploper van alle corporate events zijn seminaries en conferenties. Het doel van deze events is het bereiken van een specifieke doelgroep en hen te informeren. Denk hierbij in de eerste plaats aan het cliënteel, maar ook aan leveranciers, de pers of het eigen personeel.

Hoe verloopt zo’n seminarie nu precies? Over het algemeen is dit evenement dat een halve- tot volledige dag in beslag nemen en waarbij verschillende sprekers aan het woord worden gelaten over een specifiek thema. In de meeste gevallen zitten alle deelnemers in één zaal. Hierin onderscheidt een seminarie zich van conferenties.

Conferenties geven namelijk vaak het woord aan verschillende sprekers op hetzelfde moment. Het publiek wordt dan ook verdeeld over verschillende ruimtes. De deelnemers aan een conferentie zijn in bepaalde gevallen vrij in hun keuze, al kan het ook voorvallen dat het deelnemersveld vooraf opgedeeld wordt. Dit kan bijvoorbeeld volgens vaardigheidsniveau of kennisdomein. Naargelang de schaalgrootte en het opgestelde programma kan een conferentie een halve dag duren of over verschillende dagen worden georganiseerd.

Tot slot spreken we in bepaalde gevallen eerder over een congres in plaats van over een conferentie. Dit hangt vaak samen met het programma en het onderwerp van het evenement. Zo gaat het vaak om mensen uit een specifiek kennisveld die ideeën en opinies rond een bepaald thema uitwisselen met elkaar. Denk aan vakautoriteiten in de geneeskunde die de laatst stand van zaken rond een bepaald onderzoek komen toelichten aan collega’s.

Board Meetings and Shareholder Meetings

  • Waarom worden jaarlijks vergaderingen voor het bestuur en de aandeelhouders georganiseerd? Op een board meeting krijgt het kader de kans om de bedrijfsprestaties te evalueren en belangrijke beslissingen te nemen omtrent de toekomstige strategie en doelen. Vervolgens geeft de aandeelhoudersvergadering of shareholder meeting de bedrijfsleiders de kans om de in de board meeting genomen beslissingen en doelstellingen mee te delen aan de aandeelhouders van het bedrijf.

  • De board- en shareholder meeting wordt in vele gevalen jaarlijks georganiseerd, al houden grotere bedrijven ze per kwartaal. Deze vergaderingen kunnen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, samengeroepen worden in een eenvoudige vergaderzaal, een auditorium of zelfs een congresgebouw.

Product Launch Events

Een product of dienst aan de man brengen blijft voornamelijk de kern van het zakendoen. Daarom is het van groot belang om productlanceringen juist in te kaderen. Vaak begint dit bij het organiseren van een interne bijeenkomst, zodat alle medewerkers van het bedrijf op de hoogte zijn van het nieuwe product of de nieuwe dienst. Later volgt de bekendmaking naar het ruime publiek. Die laatste stap kan, opnieuw naar gelang de schaal van het bedrijf, uitgroeien tot een zeer groot lanceringsevent voor klanten, dealers, franchisehouders, fans en/of de vakpers.

LU

"Ik wilde je even laten weten dat de reacties op de “Best of Belgium” van afgelopen vrijdag unaniem lovend waren; iedereen had het ontzettend naar z’n zin, de catering werd gewaardeerd en de dj draaide geweldige muziek. Hartelijk dank voor de prima organisatie!"

Met een productlancering is het de bedoeling om een nieuw product algemeen bekend te maken in de media en binnen de sector, voordat het effectief beschikbaar wordt in winkels. In zo’n lanceringsevent worden alle specificaties en innovaties aan bod gebracht, denk maar aan de product lunches van Apple die wel gekend zijn. Vaak wordt aan dergelijk grote product launch events ook een avondfeest gekoppeld met verschillende gasten, diner en entertainment. Al is dit afhankelijk van de sector.

Vakbeurzen

Vakbeurzen zijn en blijven een zeer belangrijk moment in het aantrekken van nieuwe geïnteresseerden voor uw bedrijf. Op dit soort evenementen wordt de interesse gewekt en in het beste geval zelfs nieuwe klanten aangetrokken. Daarom ook dat dergelijke beurzen vaak door een grote private speler worden georganiseerd. Wat we ook vaak zien, is dat een marktleider als sponsor optreedt. Op deze manier kan dit evenement het beeld van hun firma of de hele sector kan worden versterkt.

Dit soort beurzen lokt vaak een zeer divers publiek, gaande van klanten, tot prospecten en leveranciers. Het is dan ook een moment waar zeer uiteenlopende zakencontacten kunnen worden gelegd. Een beursdeelname moet steeds vroegtijdig gepland en gecommuniceerd worden. Er moet onder andere onderhandeld worden over sponsortarieven, kostprijs van de beursstand, communicatie, reclame en promotie van het evenement. Daarnaast moeten allerlei logistieke regelingen ervoor zorgen dat uw bedrijf de gewenste uitstraling geniet.

Appreciation of waardering events

Waarderingsevenementen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat zaakvoerders of gastheren in een ontspannen en niet-traditionele omgeving kunnen omgaan met hun gasten. Dit kunnen zowel klanten als prospecten, of zelfs werknemers zijn. Door de losse sfeer kunnen zakenrelaties onderhouden en verstevigd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een de huldiging van een dealer nadat die een target behaalde of een decoratiefeest voor jaren trouwe dienst.

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om dergelijk events te organiseren. Programma’s kunnen zeer uiteenlopend zijn en kunnen bijvoorbeeld volgende zaken omvatten:

  • Een diner, bezoek aan het theater, een concert of spektakel etc. 
  • Een dagje op de racebaan of een VIP-uitnodiging voor een sportmanifestatie.
  • Een bedrijfsfeest ter ere van een bedrijfsjubileum, de opening van een nieuw kantoor of fabriek etc. 
  • Tickets voor een populair event, meestal mét VIP-treatment.
  • Incentives op maat van dealers of leden van het verkoopsnetwerk. Denk hierbij aan een reis of andere beloningen na het behalen van een vooropgesteld target.

Kortom, er is een zeer groot en uiteenlopend aanbod aan corporate events. De organisatie van dergelijk evenement vraagt de nodige know-how en organisatietalent. Wenst u professionele ondersteuning bij de organisatie van uw event? Contacteer Perfect+ Corporate events. Wij adviseren en helpen u graag verder!